Boerderij En Scheur

Biologische Boerenleven

De Bonte Weide is een biologische melkgeitenhouderij in Stolwijk. Wij, Mart-Jan en Willy de Jong zijn de trotse eigenaren. In 2011 zijn we met de biologische melkgeitenhouderij gestart. Al vanaf 1999 zijn we uit volle overtuiging biologisch en proberen we dat op alle vlakken vorm te geven. We vonden het jammer dat onze geitenmelk onzichtbaar op de markt kwam. Daarom hebben we een eigen product gemaakt van deze gezonde melk: biologische rauwmelkse geitenkefir. We zijn overtuigd van de gezonde werking van deze zuiveldrank. En het is zóóó lekker! Je kan het niet laten staan.

Dsc 0127 1 1500X630 1

De Geiten

Onze geiten voeden we voornamelijk met grasklaver, aangevuld met brok en granen. Door deze gevarieerde voeding leveren de geiten ons hoogwaardige melk, met een volle en heerlijke smaak! ’s Zomers hebben de geiten toegang tot de weide. Een genot voor het oog.
We hebben qua fokkerij een gesloten bedrijfsvoering. Dit houd in dat we geen bokken aankopen, maar ze zelf aanhouden. We doen dit aan de hand van een fokkerijplan, om inteelt te voorkomen. De jonge geitjes groeien op tot melkgeiten. Behalve jonge geitjes, krijgen we ook jonge bokjes. De bokjes die geboren worden brengen we zelf groot tot ze geslacht kunnen worden. De bokjes zetten we af via de coöperatie Bio Goat Meat.

Natuurbeheer

Maar we doen meer dan produceren. Voor onze stroomvoorziening hebben we 196 zonnepanelen. We wekken iets meer stroom op, dan we zelf gebruiken. Dus laat de zon maar schijnen. Ook doen we veel aan natuurbeheer. De helft van het grasland wat we beheren is kruidenrijk grasland. Op de andere helft van het grasland wordt aan de slootkant anderhalve meter niet bemest. Hierdoor verschraal je de slootkant, waardoor je een grotere variatie aan planten krijgt. Ook insecten en andere dieren vinden dit fijn! Voor de weidevogels hebben we een plasdras aangelegd, die met een pomp op zonne-energie op niveau gehouden wordt. Dit alles bevordert de biodiversiteit. Mooi is dat sinds 2017 een kerkuil in onze stal zit. Dat jaar zijn er maar liefst vijf uilskuikens uitgevlogen.