Kaas Geit Tuin

Biologische geitenboerderij De Bonte Weide bloeit door

Ontwikkeling van een gastvrij en biodivers erf, nieuwe boerderijwinkel en verbeterde zuivelruimte

Onze biologische geitenboerderij De Bonte Weide zal komend jaar een flinke transformatie doormaken. Er komt een nieuwe boerderijwinkel, de zuivelruimtes worden verbeterd en het erf wordt een mooie, biodiverse, groene oase. Dankzij deze doorontwikkeling kunnen wij, Mart-Jan en Willy de Jong, gasten nog beter verwelkomen en meenemen in ons verhaal over natuurinclusieve landbouw.

Het project is mede mogelijk gemaakt door het LEADER-programma Polders met Waarden.

Mj Willydejong - 1

'Het contact met jou, de consument, geeft ons de kans om de dialoog aan te gaan en in verbinding met hen te zijn'

Dat past bij ons en we willen de kansen die dit biedt verder uitbreiden en benutten om bij te dragen aan bewustwording en verduurzaming van ons voedselsysteem.

… Naast deze focus op bewustwording rond natuurinclusieve landbouw en gezond voedsel, willen we ook de verwerking en verkoop van onze productie versterken. Schaalvergroting is daarbij voor ons geen optie. Ons gaat het om ‘zo goed mogelijk’ in plaats van ’zo veel mogelijk’!’

Boeren Sloot

Gastvrij en natuurinclusief

In 2023 heeft De Bonte Weide een aanvraag gedaan bij LEADER voor ondersteuning bij verdere ontwikkeling van het bedrijf tot een gastvrij en natuurinclusief voorbeeldbedrijf, met een gezond verdienmodel.

Onderdeel van de aanvraag is de professionalisering van de productie en van de
publieksontvangst.

Welkom op ons nieuwe erf!

In de toekomst is er veel te doen op onze boerderij:

  • Kom zitten op onze picknickplaats om even bij te komen van het fietsen of wandelen;
  • Bezoek onze nieuwe biologische boerderijwinkel met eigen en streekproducten;
  • Kijken bij de bonte geiten, varkens en kippen;
  • Struinen door de mooie biodiverse tuin en veenweidelandschap.

Onze zuivelruimte voor het maken van eigen producten, zoals rauwmelkse geitenkaas en kefir, wordt verbeterd.

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt dankzij:

LEADER Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, gemeente Krimpenerwaard, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Rotterdam de boer op en Nationale Postcode Loterij.

 

Beeldmateriaal in deze publicatie, met dank aan: Cathy van den Berg – Friscat, Laurence Delderfield, Marko de Jong, Roelof Bos, Rene Koster en Heerlijk van Dichtbij

Plattegrond
Rauwmelkse Geitenkaas
Logo
Eu Logo
Logo Krimpenerwaard
Wapen Provincie Zuid Holland
Logo Rotterdam De Boer Op
Geiten Weide